ΝΕΑ

Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Το Υποέργο «Θεατρική Παιδεία και Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών», που αναπτύχθηκε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, στο πλαίσιο του Προγράμματος ΘΑΛΗΣ, με τίτλο «Το Θέατρο ως μορφοπαιδευτικό αγαθό και καλλιτεχνική έκφραση στην Εκπαίδευση και την Κοινωνία», διοργάνωσε Επιστημονική Διημερίδα, με τίτλο: «Η σύνοδος των Τεχνών στο σημερινό σχολείο», που πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Επιστημών Αγωγής, το Σάββατο 31 Μαΐου και την Κυριακή 1 Ιουνίου 2014, στη Νέα Χηλή (Αλεξανδρούπολη). Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και Εθνικούς πόρους. Στη Διημερίδα συμμετείχαν επιστήμονες και καλλιτέχνες, με εισηγήσεις, εργαστήρια εφαρμογής και καλλιτεχνικές δράσεις. Παρουσιάστηκαν ποικίλα θέματα για τις Τέχνες ως απάντηση στην κρίση των ηθών, της δημοκρατίας, της αισθητικής και της καθημερινής πρακτικής της κοινωνίας, για την συμπόρευση των Τεχνών στο σχολείο και την αξιοποίησή τους για παιδαγωγικούς και διδακτικούς λόγους στην εκπαίδευση. Στα βιωματικά εργαστήρια οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τις ποικίλες μορφές των Τεχνών (θέατρο, εικαστικά, μουσική, κ.ά.). Η Διημερίδα διεξήχθη με τη συνεργασία του ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ. Στους συμμετέχοντες δόθηκε βεβαίωση παρακολούθησης.

_DSC1159  _DSC1144  _DSC0757

Πρόγραμμα: Η σύνοδος των τεχνών στο σημερινό σχολείο

Πρόγραμμα: Η σύνοδος των τεχνών στο σημερινό σχολείο

Have your say