ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Όλο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων simospapadopoulos.com ανήκει στον ΣΙΜΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

  1.  Χρησιμοποιώντας το simospapadopoulos.com αποθηκεύουμε ένα μικρό αρχείο “cookies” τοπικά στη συσκευή που μας επισκέπτεσθε. Χρησιμοποιούμε αυτό το αρχείο μόνο για να εμφανίζουμε τα στοιχεία σας στη φόρμα επικοινωνίας και στις εκδηλώσεις έτσι ώστε να απλοποιούμε τις διαδικασίες μας και να βελτιώσουμε την εμπειρία της επίσκεψής σας.
  2.  Δεν πρόκειται να δώσουμε τα στοιχεία σας σε καμιά διαφημιστική εταιρία.
  3.  Αν θέλετε μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των στοιχείων σας. Σε αυτή τη περίπτωση προτείνουμε να κρατήσουμε το email σας έτσι ώστε να μην σας ξαναενοχλήσουμε κατά λάθος.
  4.  Γενικοί κανόνες χρήσης simospapadopoulos.com
  5.  Περισσότερα για τα cookies και τη διαχείριση των στοιχείων σας

Ευχαριστούμε για τις φωτογραφίες τις κκ Μαρίνα Γάτου, Ελίνα Καραμπινίδη, Δήμητρα Λαμπρέτσα, Μαρία Πανταζή και τον κ. Γιώργο Ανταπτάτσιο.
Ο σχεδιασμός και η παραγωγή του χώρου έγινε από το outbox.gr