ΝΕΑ

ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ, ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ, ΑΘΗΝΑ

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α   Θ Α Λ Η Σ

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΩΣ ΜΟΡΦΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΑΓΑΘΟ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ

ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΥΠΟΕΡΓΟ 

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ 21ου ΠΡΩΤΟΥ ΑΙΩΝΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ  ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΟΥ

Ο παρών Συλλογικός Τόμος της Επιστημονικής και Καλλιτεχνικής  Διημερίδας, με τίτλο: “Τέχνη και πολιτισμός στο σχολείο του 21ου αιώνα”, που διοργανώθηκε στις 13-14 Ιουνίου του 2015 στο Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης, ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ, στην Αθήνα,  με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών,     κ .Θ. Γραμματά, δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2016 στην Αθήνα, με ISBN: 978-618-82007-2-2 και απαριθμεί 340 σελίδες.

Ο τόμος περιλαμβάνει είκοσι έξι  (24)  εργασίες κατηγοριοποιημένες σε τρία μέρη:  εισηγήσεις, καλλιτεχνικό δρώμενο και βιωματικά εργαστήρια. Ειδικότερα, οι είκοσι (20)  εισηγήσεις οργανώνονται στα κεφάλαια: 1. Αισθητική, παιδεία και πολιτισμός, 2. Αναλυτικό Πρόγραμμα, 3. Λογοτεχνία, 4. Ψυχοκοινωνική Ανάπτυξη.

Αντίστοιχα στο καλλιτεχνικό δρώμενο και στα βιωματικά εργαστήρια  περιλαμβάνονται τέσσερα (4) άρθρα, που προέκυψαν από τις δράσεις της Διημερίδας.

Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί να αποτελέσει χρήσιμο μέσο για την κατανόηση της Τέχνης και του Πολιτισμού στο Σχολείου του 21ου αιώνα και, επομένως, να καταστεί πολύτιμο εργαλείο στα χέρια ευαισθητοποιημένων εκπαιδευτικών που ενδιαφέρονται να ερευνήσουν το έργο τους.

Ο Επιμελητής του Συλλογικού Τόμου

Σίμος Παπαδόπουλος

Επίκουρος Καθηγητής ΠΤΔΕ / ΔΠΘ

Επιστημονικός Υπεύθυνος Δράσης 4 Προγράμματος ΘΑΛΗΣ

THEDUARTE-SIMOSPAP-ATHINA-EXOFYLO PRAKTIKON-TEXNI K POLITISMOS STO SXOLEIO TOU 21OY AIONA 2016_FINAL

ΘΑΛΗΣ- ΠΡΑΚΤΙΚΑ -ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙ. ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ 2015

ΘΑΛΗΣ- ΣΗΜΕΙΩΜΑ -ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙ. ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ 2015

ΘΑΛΗΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ -ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙ. ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ 2015

Have your say