ΝΕΑ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ, τ. ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ, ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ: «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ: ΨΗΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΝ 13Ο  ΑΙΩΝΑ Π. Χ. ΩΣ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ»

 

 

Η διάλεξη επιχειρεί να ανιχνεύσει τη συναρπαστική πορεία της ελληνικής γλώσσας από τη μυκηναϊκή περίοδο της δεύτερης π.Χ. χιλιετίας έως τη σημερινή εποχή, συνυφαίνοντας την εξωτερική με την εσωτερική ιστορία της γλώσσας μας σε μια ενιαία αφήγηση. Παρουσιάζονται οι πρώτες γραπτές μαρτυρίες της ελληνικής γλώσσας (Γραμμική Β΄, περίπου 1400 – 1200 π.Χ.) και η εμφάνιση του ελληνικού αλφαβήτου. Γίνεται αναφορά στις αρχαίες ελληνικές διαλέκτους και παρουσιάζονται οι επόμενοι σταθμοί της ελληνικής γλώσσας, η Μεγάλη Αττική Κοινή, η Ελληνιστική Κοινή και η Μεσαιωνική. Το τελευταίο μέρος αφιερώνεται στην πορεία διαμόρφωσης της νεοελληνικής γλώσσας με τις νεοελληνικές διαλέκτους (ποντιακή, καππαδοκική, τσακωνική, κατωιταλική), τα νεοελληνικά ιδιώματα και την Κοινή Νεοελληνική της σημερινής εποχής.

 

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

 

Το Εργαστήριο Θεάτρου ΠΑΥΣΙΣ παράλληλα με την κύρια δράση του, που είναι η μελέτη της Παιδαγωγικής του Θεάτρου και της Εμψύχωσης σε επιστημονικό και καλλιτεχνικό πεδίο, οργανώνει σειρά διαλέξεων και δρώμενων, για τα μέλη και τους φίλους της Ομάδας Θεάτρου ΠΑΥΣΙΣ, από τον Ιανουάριο του 2016 στον Πολυχώρο ΑΙΤΙΟΝ (Τζιραίων 8-10, Μετρό Ακρόπολη, έξοδος Αθ. Διάκου, δεύτερο στενό αριστερά, τηλ: 2130256666), που θα πραγματοποιούνται την τελευταία Πέμπτη κάθε μήνα, με θεματική: Πολιτισμός και Τέχνη.

 

Στον παρακάτω δεσμό μπορείτε να παρακολουθήσετε τη διάλεξη της κ. Τριανταφυλλιάς Σαραφίδου, τ. Αναπλ. Καθηγήτριας Ελληνικής Γλώσσας και Ανάλυσης του Λόγου, Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με θέμα: «Η ελληνική γλώσσα στο πέρασμα των αιώνων: Ψήγματα από την ιστορία και την εξέλιξη της παλαιότερης γραπτής γλώσσας σε ολόκληρη την Ευρώπη από τον 13ο αιώνα π. Χ. ως τις μέρες μας», που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2016.

Στην εκδήλωση ο μουσικός Σπύρος Ζαμπέλης, παίζοντας την αρχαία λύρα του, την οποία ο ίδιος κατασκεύασε, παρουσίασε το τραγούδια από τον επιτάφιο του Σείκιλου (200 π.Χ.)

 

Απόδοση:

Όσο ζεις λάμπε,

καθόλου μη λυπάσαι.

Για λίγο διαρκεί η ζωή,

ο χρόνος απαιτεί την πληρωμή του.

 jkl

ΔΕΣΜΟΣ (link) 1

Διάλεξη της Τριανταφυλλιάς Σαραφίδου t=6725

 

Have your say