ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΑΥΣΙΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΑΥΣΙΣ

Η Παιδαγωγική του Θεάτρου ορίζει τις αρχές και τους σκοπούς της, στηριζόμενη στα πορίσματα της ψυχολογίας, της παιδαγωγικής και των κοινωνικών επιστημών ευρύτερα. Η ψυχολογική θεώρηση της Παιδαγωγικής του Θεάτρου μάς επιτρέπει να ερμηνεύουμε και να κατανοούμε τη δημιουργία και την εμψύχωση του θεατρικού φαινομένου από την ψυχαναλυτική, φαινομενολογική-ανθρωπιστική, κοινωνικογνωστική και γνωστική του πλευρά.
Στο Εργαστήριο Θεάτρου ΠΑΥΣΙΣ αναπτύσσουμε με τρόπο βιωματικό τη θεατρική εμπειρία στην ομάδα, η οποία γίνεται αντιληπτή μέσα από τη διαπροσωπική, κοινωνική, στοχαστική, γλωσσική και κιναισθητική διάσταση, που αποτελούν συστατικά στοιχεία της επιδιωκόμενης “δραματικής” ανάπτυξης και της θεατρικής μαθητείας των συμμετεχόντων. Η ενσυναισθητική κατανόηση του “Άλλου” συνιστά προτεραιότητα της Ομάδας Θεάτρου ΠΑΥΣΙΣ καθιστώντας την ετερότητα κεντρικό πεδίο της θεατρικής έρευνας.

Δείτε περισσότερα εδώ στο wordpress/ergastiritheatrou