ΝΕΑ

ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑΛΗΣ

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΩΣ ΜΟΡΦΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΑΓΑΘΟ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ
ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΥΠΟΕΡΓΟ: ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

2° Forum Νέων Επιστημόνων
ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΣΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Ο παρών τόμος των Πρακτικών του 2ου Forum Νέων Επιστημόνων, με τίτλο: «Θέατρο και θεατρικές τεχνικές στην αγωγή και την εκπαίδευση», που διοργανώθηκε στις 21-23 Νοεμβρίου 2014 στο Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης, στην Αθήνα, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Θ. Γραμματά, δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο 2015 στην Αθήνα, με ISBN: 978-618-82007-1-5 και αριθμεί 473 σελίδες.

Ο τόμος περιλαμβάνει σαράντα οκτώ (44) εργασίες κατηγοριοποιημένες σε τρία μέρη: εισηγήσεις, καλλιτεχνικό δρώμενο και βιωματικά εργαστήρια. Ειδικότερα, οι τριάντα πέντε (35) εισηγήσεις οργανώνονται στα κεφάλαια: Θεατρική Παιδεία, Γλώσσα και Λογοτεχνία, Ψυχοκοινωνική Ανάπτυξη, Κοινωνικές Σπουδές, Παραστατικές Τέχνες και Τεχνολογία. Αντίστοιχα στην καλλιτεχνική δράση και στα βιωματικά εργαστήρια περιλαμβάνονται εννέα εργασίες (9), οι οποίες προέκυψαν από τις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Forum.

Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί να αποτελέσει χρήσιμο μέσο για την κατανόηση του θεάτρου και των τεχνικών του και, επομένως, να καταστεί πολύτιμο εργαλείο στα χέρια ευαισθητοποιημένων εκπαιδευτικών που ενδιαφέρονται να ερευνήσουν το έργο τους.

Ο Επιμελητής της Έκδοσης των Πρακτικών

Σίμος Παπαδόπουλος

Λέκτορας ΠΤΔΕ / ΔΠΘ

Επιστημονικός Υπεύθυνος Δράσης 4 Προγράμματος ΘΑΛΗΣ

Σημείωμα για την έκδοση του συλλογικού τόμου

Σημείωμα για την έκδοση του συλλογικού τόμου

Σημείωμα για τη παραλαβή του συλλογικού τόμου

Σημείωμα για τη παραλαβή του συλλογικού τόμου

Συλλογικός τόμος

Συλλογικός τόμος

Have your say