ΝΕΑ

ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ, ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α   Θ Α Λ Η Σ

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΩΣ ΜΟΡΦΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΑΓΑΘΟ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ

ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΥΠΟΕΡΓΟ 

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΟΥ

Ο παρών Συλλογικός Τόμος της Επιστημονικής Ημερίδας, με τίτλο: “Τέχνη και πολιτισμός στο σχολείο του 21ου αιώνα”, που διοργανώθηκε στις 21 Ιουνίου του 2015 στο ΠΤΔΕ, Σχολή Επιστημών Αγωγής, ΔΠΘ στην Αλεξανδρούπολη, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, κ .Θ. Γραμματά, δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο στην Αλεξανδρούπολη,  με ISBN: 978-618-82644-0-3 και απαριθμεί 342 σελίδες.

Ο τόμος περιλαμβάνει είκοσι έξι  (26)  εργασίες κατηγοριοποιημένες σε τρία μέρη:  εισηγήσεις, βιωματικά εργαστήρια και καλλιτεχνικές δράσεις. Ειδικότερα, οι δεκαοχτώ (18)  εισηγήσεις οργανώνονται στα κεφάλαια: 1. Αισθητική, παιδεία και πολιτισμός, 2. Αναλυτικό Πρόγραμμα, 3. Λογοτεχνία, 4. Ψυχοκοινωνική Ανάπτυξη.

Αντίστοιχα στα βιωματικά εργαστήρια και στις καλλιτεχνικές δράσεις περιλαμβάνονται οχτώ (8) άρθρα, που προέκυψαν από τα δρώμενα της Ημερίδας.

Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί να αποτελέσει χρήσιμο μέσο για την κατανόηση της Τέχνης και του Πολιτισμού στο Σχολείου του 21ου αιώνα και, επομένως, να καταστεί πολύτιμο εργαλείο στα χέρια ευαισθητοποιημένων εκπαιδευτικών που ενδιαφέρονται να ερευνήσουν το έργο τους.

Ο Επιμελητής του Συλλογικού Τόμου

Σίμος Παπαδόπουλος

Επίκουρος Καθηγητής ΠΤΔΕ / ΔΠΘ

Επιστημονικός Υπεύθυνος Δράσης 4 Προγράμματος ΘΑΛΗΣ

THEDUARTE-SIMOSPAP-ALEXPOLI-EXOFYLO PRAKTIKON-TEXNI K POLITISMOS STO SXOLEIO TOU 21OY AIONA 2016_FINAL

ΘΑΛΗΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ-ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ-2015

 ΘΑΛΗΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ – 2015- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΘΑΛΗΣ-ΣΗΜΕΙΩΜΑ-ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ-2015

Have your say