Η ΜΕΘΟΔΟΣ

Η ΜΕΘΟΔΟΣ

Η υπό διαμόρφωση θεατρική-ανθρωπολογική μέθοδος αποσκοπεί στη διερεύνηση των εκφραστικών μέσων και στην ανάπτυξη εκφραστικών δεξιοτήτων για την άσκηση του εμψυχωτή θεάτρου και του ηθοποιού, με θεμελιώδεις πηγές έκφρασης το σώμα σε όλες του τις καταστασιακές και κινησιολογικές μορφές, τη σιωπή και την ακινησία, τη φωνή και το λόγο. Η έμφαση δίνεται στη δυναμική της ομάδας για κατανόηση της ετερότητας, όπου ο σωματικός και φωνητικός αυτοσχεδιασμός μέσα από το παιχνίδι, τον αυθορμητισμό, τη σωματική έκφραση και την απορηματική κατάσταση, αποτελεί βασική τεχνική για την προσέγγιση του θεατρικού ρόλου, της συμπεριφοράς και των κινήτρων του, ενώ τα κείμενα δημιουργούν το πεδίο των καταστάσεων για τη σύλληψη και ανάπτυξη του λόγου, που αναδεικνύεται σε τελεστική και αξιοσημείωτη πράξη.