ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Η θεατρική διδασκαλία χαρακτηρίζεται για την επιστημονική και καλλιτεχνική της υπόσταση, πράγμα που σημαίνει ότι η ανάληψή της από τον εκπαιδευτικό προϋποθέτει τη γνώση του θεάτρου σαν θεωρία και πράξη και την ικανότητα να εμψυχώνει τη μαθητική / θεατρική ομάδα με όρους καλλιτεχνικούς και ψυχοπαιδαγωγικούς. Επομένως, κατά κύριο λόγο, η θεατρική αγωγή πρέπει να γίνεται από εκπαιδευτικούς – εμψυχωτές θεάτρου, που να μπορούν να διδάσκουν εμψυχώνοντας το δραματικό περιβάλλον και μπαίνοντας κι οι ίδιοι σε θεατρικό ρόλο. Ως εκ τούτου η εκπαίδευση φοιτητών και εκπαιδευτικών απαιτεί τη βιωματική εμπλοκή τους στο έργο της θεατρικής εμψύχωσης.
Τα εργαστηριακά μαθήματα που πραγματοποιούνται στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης εγγυώνται τη συστηματική θεατρική παιδεία και εκπαίδευση των φοιτητών μας, καθώς με αυτά γίνονται ικανοί να διερευνούν θεωρητικά και πραξιακά ζητήματα του θεάτρου. Οι φοιτητές εξοικειώνονται με ποικίλες, καινοτόμες μεθοδολογίες και αναπτύσσουν τις κατάλληλες ψυχοκοινωνικές, καλλιτεχνικές – σκηνικές δεξιότητες (στοχαστικές, εκφραστικές και επικοινωνιακές).

Δείτε περισσότερα εδώ στο utopia/sypapado